Seznam instancí v DB

které jsou používané účty v databázi Mastodexu a mají víc než 4 uživatele

Zobrazit pouze uživatele s jazykem "cs"

Nejde o seznam autoritativní, kompletní ani doporučovací.

Instance Počet uživatelů v databázi Mastodexu Počet uživatelů instance Registrace?
Mastodon (mastodon.social)
The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit
4774 1559820 Lze se registrovat
MastodonCzech (mastodonczech.cz)
Mastodon pro českou komunitu
3666 5115 Lze se registrovat
Arch Linux CZ (mastodon.arch-linux.cz)
Instance otevřena všem českým uživatelům. Komunikujte s přáteli a objevujte nové,to vše na platformě vlastněné komunitou a nadšenci open source. U nás máte vždy něco navíc.
889 2896 Lze se registrovat
Witter (witter.cz)
Witter.cz je otevřený každému, kdo chce s respektem k ostatním sdílet, informovat a diskutovat. Bez reklam, sbírání osobních informací a sledování uživatelů.
868 1380 Lze se registrovat
cztwitter.cz (cztwitter.cz)
Osada Tootřanů :-)
710 769 Lze se registrovat
Fosstodon (fosstodon.org)
Fosstodon is a Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.
643 61261 Registrace na pozvání / nelze
Mastodon 🐘 (mstdn.social)
A general-purpose Mastodon server with a 500 character limit. All languages are welcome.
572 211197 Lze se registrovat
Mastodon (mastodon.world)
Generic Mastodon server for anyone to use.
558 176642 Lze se registrovat
mas.to (mas.to)
Hello! mas.to is a fast, up-to-date and fun Mastodon server.
505 165499 Lze se registrovat
Mastodon (mastodon.online)
A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit
455 187661 Lze se registrovat
Mastodon.ART (mastodon.art)
Mastodon.ART — Your friendly home on the fediverse for all things creative, all on a platform that is community-owned and ad-free. NO AI OR NFTs ALLOWED.
428 35130 Registrace podléhá schválení
Infosec Exchange (infosec.exchange)
A Mastodon instance for info/cyber security-minded people.
266 59244 Lze se registrovat
Pirátský Mastodon - Sharing is caring (mastodon.pirati.cz)
Pirátská instance nejen pro členy. Budujeme Fediverse od roku 2019. Jsme připojeni k české relay.witter.cz (ve federované ose uvidíte mnoho českých příspěvků).
258 363 Registrace podléhá schválení
Gamedev Mastodon (mastodon.gamedev.place)
Mastodon server focused on game development and related topics.
250 28389 Lze se registrovat
Hachyderm.io (hachyderm.io)
Hachyderm is a safe space, LGBTQIA+ and BLM, primarily comprised of tech industry professionals world wide. Note that many non-user account types have restrictions - please see our About page.
235 49406 Lze se registrovat
Mastodon (masto.ai)
A general Mastodon server for all languages.
219 72445 Registrace podléhá schválení
chaos.social (chaos.social)
chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community
180 11281 Registrace na pozvání / nelze
TechHub (techhub.social)
A hub primarily for passionate technologists, but everyone is welcome
165 78212 Lze se registrovat
Mastodon App UK (mastodonapp.uk)
UK Hosted and Managed Mastodon Instance. General communal space for discussion, everyone welcome!
150 73796 Lze se registrovat
kolektiva.social (kolektiva.social)
Kolektiva is an anti-colonial anarchist collective that offers federated social media to anarchist collectives and individuals in the fediverse. For the social movements and liberation!
132 36731 Registrace podléhá schválení
Universeodon Social Media (universeodon.com)
Be one with the #fediverse. Join millions of humans building, creating, and collaborating on Mastodon Social Network.
126 76728 Lze se registrovat
Tŵt Cymru | Toot Wales (toot.wales)
We are the Mastodon social network for Wales and the Welsh, at home and abroad! Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru, wedi'i bweru gan Mastodon!
124 13262 Registrace podléhá schválení
FLOSS.social (floss.social)
For people who care about, support, and build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).
114 1249 Registrace podléhá schválení
mastodon.scot (mastodon.scot)
A server intended for (but not limited to) users in Scotland or who identify as Scottish.
104 28650 Lze se registrovat
vivaldi.net 104 ? nepodařilo se získat data
C.IM (c.im)
C.IM is a general, mainly English-speaking Mastodon instance.
104 64196 Lze se registrovat
Mastodon (mastodon.sk)
102 358 Lze se registrovat
mastodon.cloud (mastodon.cloud)
Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.
95 271789 Lze se registrovat
Mastodon @ SDF (mastodon.sdf.org)
"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko
95 72773 Registrace podléhá schválení
f.cz - fskutečnosti Fedivesmír :-) Brána do federace sociálních sítí. 2000 znaků pro vaše příspěvky. (f.cz)
Hardware a software serveru f.cz spravují SPOJE.NET. Za obsah odpovídá moderátor Michael Polák. Zaměření je fšeobecné :-) Většinovým jazykem komunikace je čeština. Limit délky příspěvku je 2000 znaků.
91 93 Lze se registrovat
Social 📸 Photography (photog.social)
A place for your photos and banter. Photog first is our motto Please refer to the site rules before posting.
90 3266 Registrace na pozvání / nelze
Mastodon Party (mstdn.party)
Mastodon Party is a general-purpose Mastodon instance, welcome to the fediverse!
89 49979 Lze se registrovat
Newsie (newsie.social)
A premium Mastodon server for news and current events. A large, ad-free, well-moderated community that's fast, secure, & up-to-date. All welcome! [Operated by Honeytree Technologies]
83 20899 Registrace na pozvání / nelze
pixelfed (pixelfed.social)
The original Pixelfed instance, operated by the main developer @dansup
80 94679 Lze se registrovat
troet.cafe - Mastodon (troet.cafe)
Hallo im troet.cafe! Dies ist die derzeit größte deutschsprachige Mastodon Instanz zum tröten, neue Leute kennenlernen, sich auszutauschen und Spaß zu haben.
79 42028 Lze se registrovat
LGBTQIA+ Tech Mastodon (tech.lgbt)
This Mastodon instance is for tech workers, academics, students, furries, and others interested in tech who are LGBTQIA+ or Allies. All are welcome to join us!
78 12768 Registrace podléhá schválení
toot.community (toot.community)
A worldwide Mastodon instance from The Netherlands. Run by digital enthusiasts, inviting everyone, everywhere to join us in the #fediverse.
78 30456 Lze se registrovat
EUpolicy.social - A Mastodon server for the EU bubble (eupolicy.social)
This is a Mastodon instance for the EU policy bubble. We aim to be a friendly and respectful discussion space for people working in EU policy and to contribute to the growth of the Fediverse.
77 1298 Registrace podléhá schválení
SFBA.social (sfba.social)
A Mastodon instance for the San Francisco Bay Area. Come on in and join us!
74 38478 Lze se registrovat
ohai.social (ohai.social)
ohai.social is a fast, secure and up-to-date Mastodon server where everyone is welcome. Run by the folks at ohai.is.
72 38695 Lze se registrovat
Mastodon (journa.host)
Journa.host is a reliable home for journalists on Mastodon.
69 3008 Registrace na pozvání / nelze
Mindly.Social (mindly.social)
Mindly.Social is an English speaking, friendly Mastodon instance created for people who want to use their brains and their hearts to make social networking more social. 🧠💖
65 35556 Registrace podléhá schválení
mastodon.lol 64 ? nepodařilo se získat data
Aus.Social (aus.social)
Welcome to thundertoot! A Mastodon Instance for the People.
62 24792 Lze se registrovat
FediScience.org (fediscience.org)
Fediscience is the social network for scientists.
58 5176 Registrace podléhá schválení
Mastodon.green (mastodon.green)
Plant trees while you use Mastodon. A server originally for people in the EU, but now open for anyone in the world
57 11908 Registrace podléhá schválení
mathstodon.xyz 57 ? nepodařilo se získat data
Mastodon Canada (mstdn.ca)
A community for Canadians, First nations, Metis, and Inuit Peoples of the great white north.
56 34893 Lze se registrovat
mastodon.ie (mastodon.ie)
Irish Mastodon - run from Ireland, we welcome all who respect the community rules and members.
55 20608 Registrace podléhá schválení
home.social 55 ? nepodařilo se získat data
Linux.Pizza (social.linux.pizza)
A instance dedicated - but not limited - to people with an interest in the GNU+Linux ecosystem and/or general tech. Sysadmins to enthusiasts, creators to movielovers - Welcome!
54 11073 Registrace na pozvání / nelze
PodHUBie, ktoré nás prepája (podhubie.vsieti.sk)
Prepája nás s prírodou aj s našou prirodzenosťou, prepája nás medzi sebou aj naše zoskupenia - HUBy. Umožňuje vytvárať nové a podporovať existujúce HUBy, ktoré nám umožnia naplno žiť svoje životy a zdieľať svoje záľuby. Umožňujú bezpečne zdieľať svoje zručnosti a nadania, čím podporujú život a zdravie nás všetkých. Podporujúc a obohacujúc našu odolnosť a rozmanitosť.
47 31 Registrace podléhá schválení
Mastodon (social.tchncs.de)
A friendly server from Germany – which tends to attract techy people, but welcomes everybody. This is one of the oldest Mastodon instances.
47 21097 Lze se registrovat
Qoto Mastodon (qoto.org)
QOTO: Question Others to Teach Ourselves<br/> An inclusive, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_freedom">Academic Freedom</a>, instance<br/> All cultures welcome.<br/> Hate speech and harassment strictly forbidden.<br/>
46 26291 Lze se registrovat
Indieweb.Social (indieweb.social)
INDIEWEB.SOCIAL is an instance focused on the evolution of #Openweb, #Indieweb, #Fediverse, #Mastodon, #Humanetech and #Calm technologies.
46 11069 Registrace podléhá schválení
Mastodon (mastodon.xyz)
A Mastodon instance, open to everyone, but mainly English and French speaking.
45 28539 Registrace na pozvání / nelze
Czech Mastodon (gomastodon.cz)
Czech Mastodon
43 230 Lze se registrovat
La Quadrature du Net - Mastodon - Media Fédéré (mamot.fr)
Mamot.fr est un serveur Mastodon francophone, géré par La Quadrature du Net.
39 38409 Registrace na pozvání / nelze
Mastodon.nl (mastodon.nl)
Mastodon voor de Nederlandse community - door de Nederlandse community
38 39933 Lze se registrovat
Mastodon Social - Italia (mastodon.uno)
Mastodon.Uno è la prima comunità generalista italiana. Con oltre 70.000 iscritti è il più grande nodo Mastodon italiano. Anima ambientalista a supporto della privacy e del mondo Open Source.
37 69084 Lze se registrovat
Pixelfed (pixelfed.cz)
Pixelfed.cz je platforma pro sdílení obrázků, etická alternativa k centralizovaným platformám.
37 507 Lze se registrovat
woof.group (woof.group)
We're a Mastodon instance for LGBTQ+ leather people. Come say hi!
36 1995 Registrace podléhá schválení
toad.social (toad.social)
Mastodon server operated by David Troy, a tech pioneer and investigative journalist addressing threats to democracy. Thoughtful participation and discussion welcome.
36 2998 Registrace podléhá schválení
zirkus (zirk.us)
Literature, philosophy, film, music, culture, politics, history, architecture: join the circus of the arts and humanities! For readers, writers, academics or anyone wanting to follow the conversation.
35 5412 Lze se registrovat
IOC.exchange (ioc.exchange)
INDICATORS OF COMPROMISE (IOC) InfoSec Community within the Fediverse. Newbies, experts, gurus - Everyone is Welcome! Instance is supposed to be fast and secure.
35 25933 Registrace podléhá schválení
Socel: Social for the Animation Arts (socel.net)
Socel is a place for animation professionals, freelancers, independents, students, and fans to connect and grow together. Everyone in related fields are also welcome.
34 8386 Registrace podléhá schválení
firefish.social 34 ? nepodařilo se získat data
social.coop (social.coop)
A Fediverse instance for people interested in cooperative and collective projects. If you are interested in joining our community, please apply at https://join.social.coop/registration-form.html.
34 1847 Registrace na pozvání / nelze
mstdn.jp (mstdn.jp)
Mastodon日本鯖です. よろしくお願いいたします。 (Maintained by Sujitech, LLC)
33 398481 Lze se registrovat
No Agenda Social (noagendasocial.com)
33 9044 Registrace na pozvání / nelze
The Wandering Shop (wandering.shop)
Wandering.Shop aims to have the vibe of a quality coffee shop at a busy SF&F Convention. Think tables of writers, fans and interested passers-by sharing drinks and chat on a variety of topics.
32 3667 Registrace na pozvání / nelze
Kompost.cz (kompost.cz)
Kompost.cz je fediverse server Františka Fuky.
32 33 Registrace na pozvání / nelze
Equestria Social Network (equestria.social)
The instance for fans of little ponies. 🦄 L'instance pour les fans de petits poneys.
32 2839 Registrace podléhá schválení
NerdCulture (nerdculture.de)
Be excellent to each other, live humanism, no nazis, no hate speech. Not only for nerds, but the domain is somewhat cool. ;) No bots in general. Languages: DE, EN, FR, NL, ES, IT
32 10053 Lze se registrovat
gab.com 31 ? nepodařilo se získat data
Astrodon - The Astro Community (astrodon.social)
A Mastodon community server for anyone interested in astronomy, astrophysics, astrophotography, and adjacent sciences.
31 2437 Registrace podléhá schválení
Noc.Social (noc.social)
This instance is focused on technology, networking, linux, privacy, security, infosec, engineering, but open to anyone. Civil discourse, polite and open. Managed by the noc.org / trunc.org team.
31 13290 Registrace podléhá schválení
We are NAFO (nafo.uk)
nafo.uk is an open and federated mastodon instance, initially setup for #NAFO devotees, but anyone who supports Ukraine is welcome. Слава Україні! 🇺🇦
30 1326 Lze se registrovat
Framapiaf (framapiaf.org)
Un service Mastodon fourni par l'association d’éducation populaire Framasoft.
29 10793 Registrace na pozvání / nelze
Front-End Social (front-end.social)
Front-end web makers who value humans over technology & embrace diversity on an accessible web. We hope to stay small & grow slowly. Mascots by @stephaniewalter. More at https://about.front-end.social
29 247 Registrace na pozvání / nelze
Mapstodon (mapstodon.space)
Mapstodon.space is a gathering space for cartography & geospatial professionals and enthusiasts. Ask questions, share your maps, chat around, enjoy the emojis!
29 1918 Registrace podléhá schválení
Med-Mastodon (med-mastodon.com)
Medical community on Mastodon
28 10534 Lze se registrovat
norden.social (norden.social)
Moin! Dies ist eine Mastodon Instanz für Nordlichter, Schnacker und was sonst noch so aus dem Norden kommt. Folge dem Leuchtturm.
27 12910 Registrace podléhá schválení
Climate Justice Social (climatejustice.social)
Welcome to this official Fediverse instance for climate justice activists.
27 9608 Lze se registrovat
a.gup.pe 27 ? nepodařilo se získat data
masto.nu (masto.nu)
General purpose Mastodon server. All languages are welcome but English, Dutch and Spanish are preferred.
27 20078 Lze se registrovat
beige.party (beige.party)
A home to friendly weirdos. The Grey Gardens of the Fediverse. Definitely probably not a cult (though you'll never be 100% sure). Beige-bless 🙏
27 270 Registrace podléhá schválení
Super-Gay (super-gay.co)
A place for queer folk and allies to congregate.
26 137 Lze se registrovat
Scholar Social (scholar.social)
Microblogging for researchers, grad students, librarians, archivists, undergrads, high schoolers, educators, research assistants, profs—anyone involved in learning who engages with others respectfully
26 4795 Registrace na pozvání / nelze
Mastodon (respublicae.eu)
A Mastodon forum for the discussion of European Union matters. Not run by the EU.
26 1591 Registrace na pozvání / nelze
the Octodon (octodon.social)
queer anarchist communist cyber pirate ship
26 12212 Registrace na pozvání / nelze
Todon.nl (todon.nl)
Radicaal linkse anti-autoritaire server. Voor anarchisten, socialisten, (klimaat)activisten, LHBTQIA+, antiracisten, antifascisten, antikapitalisten, intersectionelen, veganisten, mensenrechten, enz.
25 3343 Registrace podléhá schválení
NRW.social (nrw.social)
Wir sind eine freundliche Mastodon Instanz aus Nordrhein-Westfalen. Ob NRW'ler oder NRW-Sympathifanten, jeder ist hier willkommen.
24 17919 Lze se registrovat
meow.social - the mastodon instance for creatures fluffy, scaly and otherwise (meow.social)
This instance run by Tiwy57, Nomaxice, Deki, Blur and Roy is focused around the furry fandom and is open to all fluffies and scalies!
24 12884 Registrace na pozvání / nelze
OSM Town | Mapstodon for OpenStreetMap (en.osm.town)
An independent, community of OpenStreetMap people on the Fediverse/Mastodon. Funding graciously provided by the OpenStreetMap Foundation.
23 688 Lze se registrovat
LGBTQIA+ (CZ) Mastodon (lgbtcz.social)
Mastodon pro české LGBTQIA+ lidi a spojence (allies). Registrace podléhá schvalování. Naše hodnoty: respekt k druhým a netolerance netolerance. Provozuje kolektiv NoLog.cz, moderuje (zatím) Kayla.
23 41 Registrace podléhá schválení
Fedibird (fedibird.com)
様々な目的に使える、日本の汎用マストドンサーバーです。安定した利用環境と、多数の独自機能を提供しています。
23 35893 Registrace na pozvání / nelze
Mastodon (ravenation.club)
ravenation.club is an instance for all the ravers in the universe. Anyone who listens to electronic music (or not) is welcome. Operated by https://cgnfs.de
23 25068 Lze se registrovat
sciences.social (sciences.social)
Non-profit, ad-free social media for social scientists. Join thousands of social scientists here and across the fediverse.
22 3741 Lze se registrovat
OldBytes Space - Mastodon (oldbytes.space)
Full of old bytes. Please don't demagnetize the core memory, thanks. Do you like old hardware ? Do you use them ? Perfect you're welcome here !
22 925 Registrace podléhá schválení
Mastodon (mstdn.io)
22 1663 Registrace na pozvání / nelze
mstdn.science (mstdn.science)
http://mstdn.science is a place for people our field (microbiology), scientists in general, and science enthusiasts to discuss research and topics surrounding our work.
22 6931 Lze se registrovat
Boskovice sociální (boskovice.social)
Experimentální sociální síť pro Boskovice a okolí. Přidejte se!
22 25 Lze se registrovat
Sigmoid Social (sigmoid.social)
A social space for people researching, working with, or just interested in AI!
20 10350 Registrace podléhá schválení
Mastodon Games (mstdn.games)
We are a gaming-focused space on Mastodon. We welcome everyone who enjoys any type of gaming - it doesn't just need to be video games. Let's build a diverse and inclusive community together!
20 2017 Registrace podléhá schválení
Metalhead.club (metalhead.club)
Metalhead.club is a Mastodon instance hosted in Germany and powered by 100% green energy.
20 5345 Registrace podléhá schválení
Dice.camp (dice.camp)
A Mastodon server for RPG folks to hang out and talk. Not owned by a billionaire.
20 8486 Registrace podléhá schválení
Mastodon.nu (mastodon.nu)
Mastodon.nu är den största servern i Norden och är öppen för alla. Den drivs ideellt på ett professionellt vis och med 100% förnybar energi. Välkommen! Velkommen! Tervetuloa! Velkominn!
19 16466 Lze se registrovat
EU Voice (social.network.europa.eu)
EU Voice is the official ActivityPub platform of the EU institutions. With EU Video, it is part of an alternative social media pilot proposed and provided by the European Data Protection Supervisor.
19 37 Registrace na pozvání / nelze
A community for scientists and science communicators. (scicomm.xyz)
An instance for scientists, researchers, science students, communicators, and enthusiasts! Please visit https://about.scicomm.xyz for details.
19 1414 Registrace podléhá schválení
digitalcourage.social (digitalcourage.social)
Diese Instanz wird betrieben von Digitalcourage e.V. für die Allgemeinheit. Damit wir das nachhaltig tun können, erheben wir einen Kostenbeitrag von 1€/Monat per SEPA-Lastschrifteinzug.
19 2666 Registrace podléhá schválení
Mastodon NZ (mastodon.nz)
A Mastodon instance hosted in New Zealand. Made for kiwis and honorary kiwis home and abroad! Monthly image by @MsLiz
19 9009 Registrace podléhá schválení
4Bear.com (4bear.com)
Mastodon Server for the LGBT+ Bear Community. Be Nice. Be over 18 years old. Fill out "Why do you want to join?" so we know you're here for the right reasons.
19 1093 Registrace podléhá schválení
pixelfed.de (pixelfed.de)
A welcoming instance for all
18 26964 Lze se registrovat
Toot Café (toot.cafe)
A Mastodon instance mostly populated by folks interested in web design and development.
18 2895 Registrace na pozvání / nelze
Poast (poa.st)
18 30494 Lze se registrovat
Mastobate (mastobate.social)
Mastobate is a Mastodon jack-off club: An NSFW community for adult men who love and share male masturbation with other adult men. 18+ only. Male-identified only. No ads. No hate. No trolls. No anal.
17 190 Registrace podléhá schválení
NášFace: sociální síť (nasface.cz)
Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.
17 1382 Lze se registrovat
ieji.de (ieji.de)
ieji.de is a generalistic mastodon instance, with the goal of being the fastest mastodon instance in Europe and with a focus on user privacy, like being usable via the tor network.
17 13844 Lze se registrovat
iOS Dev Space (iosdev.space)
A Mastodon server for all swift developers. Donations are encouraged and accepted at https://opencollective.com/iosdevspace to keep this space running and healthy.
17 938 Registrace podléhá schválení
social.anoxinon.de - Mastodon (social.anoxinon.de)
Die offizielle Mastodon Instanz des Vereins Anoxinon e.V.
17 10183 Lze se registrovat
mastodon.me.uk (mastodon.me.uk)
Open, user-supported, corporation-free social media for the UK.
17 2463 Registrace podléhá schválení
Kinky Business (kinky.business)
kinky.business is a Mastodon instance for the kink community. Safe, sane, consensual.
17 12947 Registrace podléhá schválení
berlin.social (berlin.social)
Alles rund um, über, aus & für Berlin
16 2747 Lze se registrovat
tilde.zone (tilde.zone)
mastodon instance of the tildeverse, a collection of small public access *nix systems for collaboration, creativity, and socializing. a proud part of the small internet.
16 1985 Registrace podléhá schválení
Mastodon Australia (mastodon.au)
No description because we couldn't make up our minds and went fishing instead 😆
16 26100 Lze se registrovat
Liberdon (liberdon.com)
Liberdon is an instance for libertarians, ancaps, anarchists, voluntaryists, agorists, etc to sound off without fear of reprisal. It was created in the wake of the Great Twitter Cullings of 2018.
16 2403 Lze se registrovat
Free Speech Extremist (freespeechextremist.com)
16 2154 Lze se registrovat
g0v.social (g0v.social)
去中心化社群架設的去中心化社群網站。宇宙小酒館。請遵守社群守則 https://g0v.social/about/more Our mantra: https://devpoga.org/blog/2023-01-22_mantra_g0v_social/
16 7497 Registrace podléhá schválení
101010.pl (101010.pl)
101010.pl czyli najstarszy polski serwer Mastodon. Posiadamy wpisy do 2048 znaków.
15 8169 Lze se registrovat
People Making Games (peoplemaking.games)
We're a community of folks who celebrate the craft of creating interactive experiences, whether they're working in games or around them! This is a space for games folks and creatives to call home!
15 2686 Registrace podléhá schválení
PHP Community on Mastodon (phpc.social)
A server for PHP programmers & friends. Join us for discussions on the PHP programming language, frameworks, packages, tools, open source, tech, life, and more.
15 4130 Registrace podléhá schválení
Piaille (piaille.fr)
Piaille.fr est un serveur mastodon public francophone accessible à toutes et à tous.
15 27276 Lze se registrovat
Gay Porn Videos & Photos, Free Gay Men Twink Sex Movies | Mastodon (h5q.net)
Gay Porn Videos & Photos, Free Gay Men Twink Sex Movies WARNING this site is for adults only!
15 1452 Lze se registrovat
Functional Café (functional.cafe)
functional.cafe is an instance for people interested in functional programming and languages.
15 659 Registrace podléhá schválení
vis.social (vis.social)
vis.social is a community for creative people, especially anyone in SciArt, SciComm, data, visualization, creative coding, and related arts and research. English is the shared language.
15 6173 Registrace podléhá schválení
TWiT.social (twit.social)
The official Mastodon of the TWiT Podcast Network
14 8125 Registrace podléhá schválení
DEF CON Social (defcon.social)
DEFCON.social is a place for hackers, policy, researchers, activists, artists, lawyers, infosec, natsec, academics, feds, cyberpunks and those interested in the intersection of technology & society.
14 10797 Lze se registrovat
librem.one 14 ? nepodařilo se získat data
The Union Place (union.place)
The Union Place: a federated server for union members, organizations, friends, and allies. If you support labor and labor rights, you have a place here!
14 5668 Registrace podléhá schválení
litmind.club 14 ? nepodařilo se získat data
Todon.eu (todon.eu)
Radical leftist anti-authoritarian server. For anarchists, socialists, (climate) activists, LGBTQIA+, anti-racists, anti-fascists, anti-capitalists, intersectionalists, vegans, human rights, etc.
14 4198 Registrace podléhá schválení
Merveilles (merveilles.town)
Revel in the marvels of the universe. We are a collective of forward-thinking individuals who strive to better ourselves and our surroundings through constant creation.
14 642 Registrace na pozvání / nelze
dotnet.social (dotnet.social)
<code>Console.WriteLine("Hello W🌍rld!");</code> .NET Community on Mastodon; not affiliated with Microsoft. We welcome all people interested in coding, technologies and .NET.
13 944 Lze se registrovat
gruene.social (gruene.social)
Die Mastodon-Instanz für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, betrieben von Netzbegrünung e.V.
13 1035 Registrace na pozvání / nelze
me.dm by Medium.com (me.dm)
Ideas and information to deepen your understanding of the world. Run by the folks at Medium.
13 15025 Registrace na pozvání / nelze
LinuxRocks.Online (linuxrocks.online)
Linux geeks doing what Linux geeks do...
13 4202 Registrace podléhá schválení
Mastodon (historians.social)
Historians.social is open to all who are interested in history.
13 1983 Registrace podléhá schválení
Mastodon Hostux (hostux.social)
European mastodon instance hosted in Luxembourg. Also beer, privacy and free software lovers. Join us! This service is managed by alarig and valere. Photo from https://www.flickr.com/photos/cogdog/
13 8183 Registrace podléhá schválení
Android Dev Social (androiddev.social)
Public sign ups limited. Please include reason for joining Mastodon server for Android Community https://androiddev.blog/#/portal/ if you want to help with a donation.
13 2815 Registrace podléhá schválení
Sunny Garden (sunny.garden)
sunny.garden is a community for indie creators who draw, paint, sculpt, write, design, program, play, sing or build, and anyone else who thinks that sounds like a nice place to be.
13 1504 Registrace podléhá schválení
sueden.social (sueden.social)
Eine Community für alle, die sich dem Süden hingezogen fühlen. Wir können alles außer Hochdeutsch.
13 14357 Lze se registrovat
BSD Network (bsd.network)
bsd.network is a *BSD-adjacent Mastodon Instance. We have a <a href="https://bsd.network/terms">code of conduct</a>. <br/>
13 1088 Registrace na pozvání / nelze
Writing Exchange (writing.exchange)
A small, intentional community for poets, authors, and every kind of writer.
13 3591 Registrace na pozvání / nelze
Bonn.social (bonn.social)
Bonn.social ist ein Mastodon-Instanz für Bonn, Rhein-Sieg und für alle, die Bonn und die Region mögen. ❤️
13 1317 Registrace podléhá schválení
Mozilla.social (mozilla.social)
12 352 Lze se registrovat
Mastodon (PT) (masto.pt)
Masto.pt é uma instância de Mastodon para pessoas que falam Português.
12 5117 Registrace podléhá schválení
rozhlas.cz 12 ? nepodařilo se získat data
vmst·io (vmst.io)
vmst·io is Mastodon for respectful technologists. Geeks and nerds of every type and stripe. Highly available, well federated, and community minded.
12 2593 Lze se registrovat
Artisan.Chat (artisan.chat)
Artisan.Chat — A fediverse home for creators, crafters, and artists. Community-owned and ad-free.
12 1346 Registrace podléhá schválení
treehouse.systems 12 ? nepodařilo se získat data
muenchen.social - Die erste Mastodon Instanz für München (muenchen.social)
Hallo auf muenchen.social Dies ist eine deutschsprachige Mastodon Instanz für München zum tröten, neue Leute kennenlernen, sich auszutauschen und Spass zu haben.
12 10816 Lze se registrovat
AWSCommunity.social (awscommunity.social)
AWS (Amazon Web Services) Community-Focused Mastodon Server bringing together a global user group. Not affiliated with Amazon, but interested in AWS Technology.
12 11030 Registrace podléhá schválení
hackers.town (hackers.town)
A bunch of technomancers in the fediverse. This arcology is for all who wash up upon it's digital shore.
12 352 Registrace na pozvání / nelze
Ruby.social (ruby.social)
If you are interested in the Ruby programming language, come join us! Tell us about yourself when signing up. If you just want to join Mastodon, another server will be a better place for you.
11 5577 Registrace podléhá schválení
Science Mastodon (sciencemastodon.com)
A mastodon instance designed primarily for science journalists and scientists. Those who wish to join: to avoid significant delays in accepting your application please let us know your real name, your affiliation, and your area of expertise. Thank you!
11 1362 Registrace podléhá schválení
TooT WhatEver (toot.whatever.cz)
Pojdme si hrat s mastodonem :) Umime cesky, slovensky a anglicky. Ostatnim nerozumime, ale rvat se nebudeme ;)
11 52 Lze se registrovat
det.social (det.social)
Mastodon Server des Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld zum dezentralen Diskurs.
11 19743 Lze se registrovat
bitcoinhackers.org 11 ? nepodařilo se získat data
genart.social - A Home For Generative Artists (genart.social)
genart.social is a home on the fediverse for artists working in the #generative, #AI, and #glitch spaces. Registration is currently invite-only.
11 488 Registrace na pozvání / nelze
toot.bike (toot.bike)
A Mastodon instance aimed at (but not limited to) the cycling community.
11 577 Registrace podléhá schválení
Mastodon Bida.im (mastodon.bida.im)
Un'istanza mastodon antifascista prevalentemente italofona con base a Bologna - <a href="https://mastodon.bida.im/about/more#italiano" target="_blank">Manifesto</a> - <a href="https://mastodon.bida.im/about/more#policy-it" target="_blank">Cosa non si può fare qui</a> <br /><br />An antifa mostly-italian speaking mastodon istance based in Bologna - <a href="https://mastodon.bida.im/about/more#english" target="_blank">About us</a> - <a href="https://mastodon.bida.im/about/more#policy-en" target="_blank">What you can't do here</a><br /><br />Tech stuff provided by <a href="https://bida.im" target="_blank">Collettivo Bida</a>
11 20587 Lze se registrovat
Graphics.social (graphics.social)
A gathering place for the computer graphics community to discuss 3D and 2D graphics, computer science, and any related topics. Everyone is welcome here.
11 6917 Lze se registrovat
bildung.social (bildung.social)
Bildung unter den Bedingungen der digitalen Transformation.
11 2785 Lze se registrovat
zeroes.ca (zeroes.ca)
COVID-aware Twitter escapees ♥️ COVID content, science, resources, advocacy; social, meetup, chat, etc.
10 1261 Registrace podléhá schválení
ruhr.social (ruhr.social)
10 10392 Lze se registrovat
mastodon.design (mastodon.design)
A small instance for and by people who make things! We stand for an open, independent, sustainable, inclusive, and accessible web.
10 900 Registrace podléhá schválení
Toot.Cat (toot.cat)
On the internet, everyone knows you're a cat — and that's totally okay.
10 2519 Lze se registrovat
Econ (Twitter) Mastodon (econtwitter.net)
Migration from #econtwitter, but in no way affiliated with twitter.com. Discussion, both serious and light-hearted, on economic topics as well as other related fields.
10 8015 Registrace podléhá schválení
English Language Tech - About technology & Software (mastodon.tech)
10 599 Lze se registrovat
typo.social (typo.social)
Welcome to Typo.social! This is a Mastodon instance open to any typo and type enthusiastic. We are offering this service out of sheer courtesy without being held responsible for any disadvantages.
10 1587 Registrace podléhá schválení
Mastodon en masto.es (masto.es)
Bienvenidos a masto.es, el mayor servidor de Mastodon para hispanohablantes de temática general.
10 23513 Lze se registrovat
Mastodon - PiratesBE (mastodon.pirateparty.be)
10 1675 Registrace podléhá schválení
mastodon.energy (mastodon.energy)
We are a server dedicated to professional and academic individuals and organizations working on energy transition policy, infrastructure, technology, journalism, and science.
10 1242 Registrace podléhá schválení
Flipboard (flipboard.social)
Welcome to Flipboard on Mastodon. A place for our community of curators and enthusiasts to inform and inspire each other. If you'd like to join please request an invitation via the sign-up page.
10 1927 Registrace podléhá schválení
Shitposter Club (shitposter.club)
10 3383 Registrace na pozvání / nelze
social.lol (social.lol)
social.lol is a lighthearted social hangout for the omg.lol community.
9 1414 Registrace na pozvání / nelze
Cyberplace (cyberplace.social)
Cybersecurity, fandom, video games, technology, dog photos and most importantly, you.
9 8877 Lze se registrovat
tilvids.com 9 ? nepodařilo se získat data
botsin.space (botsin.space)
A Mastodon instance for bots and bot allies.
9 8326 Registrace podléhá schválení
SEO Community (seocommunity.social)
Mastodon server for the SEO (Search Engine Optimization) Community.
9 1061 Registrace podléhá schválení
discuss.systems (discuss.systems)
Discussion of computer systems research & practice -- OSes, distributed systems, networks, databases, architecture, etc -- for researchers, academics, & professionals.
9 2928 Registrace podléhá schválení
The Petting Zoo (pettingzoo.co)
A chill instance run by some queer leaning gay dudes. Come enjoy the Petting Zoo. Fuzzies welcome. (18+)
9 3525 Registrace na pozvání / nelze
Blåhaj Zone (blahaj.zone)
Are you a friend of Blåhaj? blahaj.zone is open fo
9 1393 Lze se registrovat
hessen.social (hessen.social)
hessen.social ist die Mastodongemeinschaft für alle Hessen:innen und alle, die sich Hessen verbunden fühlen
9 9822 Lze se registrovat
Layer8 in Space (layer8.space)
Welcome to the 8th Layer of Madness Most topics are related to Linux, Anime, Music, Software and maaaany more PS: BSD is also welcome 😜
9 2354 Lze se registrovat
Mastodon (ajtaci.club)
9 9 Registrace na pozvání / nelze
Spacey Space (spacey.space)
The place for all things Space! Rocket Launches, Space Weather, Human exploration of the cosmos, and dreams of the future! Welcome to your new space for all things space!
9 665 Lze se registrovat
ecoevo.social (ecoevo.social)
Dedicated to Ecology and Evolution. We welcome academics, students, industry scientists, folks from other fields with links to E&E, scientific societies, and nature enthusiasts in general.
9 5093 Registrace podléhá schválení
mastodont.cat, cultura catalana. (mastodont.cat)
Des del 13 d'abril del 2017, el primer i original servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.
9 7385 Lze se registrovat
Glasgow.social (glasgow.social)
A place for communities in and around Glasgow, Scotland.
9 14780 Lze se registrovat
Fediverse Česko - Mastodon (fediverse.cz)
Nový český Mastodon server, který je součástí fediverse. Sledovat u nás můžete jakéhokoli uživatele ze všech ostatních serverů. U nás o svůj účet nepřijdete.
9 16 Lze se registrovat
Urbanists.Social (urbanists.social)
We're a server for people who like bikes, transit, and walkable cities. Let's get to know each other!
9 6133 Lze se registrovat
Mastodon (dju.social)
Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di bietet hier einen Raum für Medienmenschen und alle, die an einem freundlichen und konstruktiven Austausch interessiert sind.
8 5764 Registrace na pozvání / nelze
Mastodon (bitbang.social)
Hey, do you like old things? Beeps and boops? Welcome home!
8 710 Registrace podléhá schválení
Pawoo (pawoo.net)
8 915806 Lze se registrovat
Sauropods.win (sauropods.win)
A Mastodon instance for sauropod appreciators everywhere.
8 642 Lze se registrovat
Spore by Project Mushroom (spore.social)
A community platform for justice and action.
8 1761 Registrace podléhá schválení
Queer Party! (queer.party)
A silly instance of Mastodon for queer folk and non-queer folk alike. Let's be friends!
8 6145 Registrace na pozvání / nelze
Neurodifferent Me (neurodifferent.me)
A friendly space for neurodifferent folks.
8 1042 Registrace podléhá schválení
(libera.site)
8 Registrace na pozvání / nelze
strangeobject.space (strangeobject.space)
A strange object in space and a space for strange objects
8 320 Registrace na pozvání / nelze
quey.org 8 ? nepodařilo se získat data
Tooters (tooters.org)
Tooters is a New York City based, queer owned and operated server providing a safe space here for everyone under the rainbow. Individuals capable of civil discourse should feel right at home.
8 440 Lze se registrovat
Macaw-Social (macaw.social)
A small server by some ex-tweeps mostly for other *tweeps and friends.
8 1063 Registrace podléhá schválení
XOXO Zone (xoxo.zone)
A community space for attendees and speakers of the XOXO Festival, held in Portland, Oregon.
8 662 Registrace na pozvání / nelze
Ditt lokale sosiale nettverk — oslo.town (oslo.town)
An online home for the people of Oslo, Norway 🇳🇴 but a gateway to the world.
8 2236 Lze se registrovat
toot.io - Mastodon (toot.io)
toot.io is a fast, mainly english-speaking Mastodon instance.
8 11029 Lze se registrovat
PKM.social (pkm.social)
PKM.social is an Mastodon instance that is open to anyone who is interested in Personal Knowledge Management.
8 1238 Lze se registrovat
kiwifarms.cc 8 ? nepodařilo se získat data
The Blower (theblower.au)
Do you need to sort it out? Get on The Blower, a public social network site that's part of a global federation! Give it a go! You don't have to be Australian to post here, but it helps.
8 15235 Registrace podléhá schválení
Mastodon_toot.blue (toot.blue)
■蒼き象のマストドンサーバー。2017年6月にスタート。AWS上で運用されています。テーマは設けていません。(管理人的には少し時事ネタ多めです)どんな話題でも自由に投稿できますが、人種差別、外国人差別、性差別、民族差別、LGBTQ+差別などの差別発言やヘイト発言は厳禁です。またそうした発言につながるような発言も禁止します。 詳しくはサーバーのルールをお読みになってから参加してください。
8 706 Lze se registrovat
Famichiki (famichiki.jp)
We are a community-driven server operated by a diverse group of foreigners residing in Japan. While we primarily have English speakers in our community, we welcome users of all languages.
8 1195 Lze se registrovat
stranger.social (stranger.social)
Welcome to Stranger Social, where strangers become friends and the world becomes a little smaller. We're a friendly and welcoming community that's open to everyone - so come on in and join the party!
8 8163 Lze se registrovat
Free Radical (freeradical.zone)
Infosec and privacy and technology and leftward politics and cats and dogs and...
7 2769 Registrace na pozvání / nelze
Eldritch Café (eldritch.cafe)
Une instance se voulant accueillante pour les personnes queers, féministes et anarchistes ainsi que pour leurs sympathisant·e·s. Nous sommes principalement francophone.
7 12750 Registrace na pozvání / nelze
tldr.nettime (tldr.nettime.org)
tldr.nettime is an instance for artists, researchers, and activists interested in exploring the intersections of technology, culture, and politics.
7 373 Registrace podléhá schválení
Tootsite (toot.site)
Tootsite is a general instance with a focus on your safety. We have strict moderation and rules to promote accessibility. Tootsite is running glitch-soc!
7 1187 Registrace podléhá schválení
Climate Justice Global (climatejustice.global)
This is a Fediverse instance for climate justice groups. If you're an individual please instead sign up at: climatejustice.rocks
7 188 Registrace podléhá schválení
Ten Forward (tenforward.social)
7 586 Registrace podléhá schválení
social.kernel.org (social.kernel.org)
7 57 Registrace na pozvání / nelze
Distributed AI Research Community (dair-community.social)
A mastodon instance hosted by the Distributed AI Research Institute (DAIR) for those invested in independent, community-rooted AI research.
7 396 Registrace na pozvání / nelze
🌱 hci.social (hci.social)
A social platform for Human-computer Interaction researchers and practitioners. Hosted by Princeton HCI. Managed by a group of volunteers.
7 2392 Registrace podléhá schválení
calckey.social 7 ? nepodařilo se získat data
Mastodon.org.uk (mastodon.org.uk)
General purpose mastodon instance
7 1859 Lze se registrovat
OpenBiblio.Social (openbiblio.social)
Der Einstieg in das Mastodon-Netzwerk für Bibliotheksmenschen
7 1261 Lze se registrovat
CoSocial (cosocial.ca)
A co-op run social media server for all Canadians. More info at https://cosocial.info/
7 112 Registrace podléhá schválení
post.lurk.org (post.lurk.org)
A fediverse community for discussions around cultural freedom, experimental, new media art, net and computational culture, and things like that.
7 662 Registrace na pozvání / nelze
Mastodon (social.cologne)
social.cologne is eine Mastodon Instanz für jede:n Kölner:in und alle, die sich mit Köln verbunden fühlen. Betrieben von https://cgnfs.de
7 11868 Lze se registrovat
mastodon.host 7 ? nepodařilo se získat data
sself.co 7 ? nepodařilo se získat data
venera.social 🍀 (venera.social)
venera.social 🍀 – your stellar home in fediverse. You can communicate with people from all over the fediverse network and follow RSS/Atom feeds. A reasonable selection of add-ons is available. The server is located in Helsinki, Finland, Earth. Friendly humans welcome!
7 2113 Lze se registrovat
esq.social (esq.social)
A Mastodon instance for legal professionals and folks in law-adjacent fields. We abide by the Mastodon Server Covenant, available (here)[https://joinmastodon.org/covenant].
7 536 Registrace podléhá schválení
Moth.social (moth.social)
Welcome to Moth.social. Please contact info@moth.social for inquiries related to the operation of the moth.social server.
7 5063 Lze se registrovat
Geekdom (geekdom.social)
Geekdom is a high-performance Mastodon server for geeks of any variety.
7 7990 Registrace podléhá schválení
Neuromatch Social (neuromatch.social)
We are a cooperatively governed instance and currently in our bootstrapping phase. Please read our About page :). (other servers, please do not defederate yet, we are new and still making rules!)
7 1181 Registrace podléhá schválení
snabelen.no (snabelen.no)
Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen.
7 2419 Registrace podléhá schválení
Bark! (bark.lgbt)
Furry focused instance for critters that like to bark! LGBTQ+ run and friendly, active moderation
7 4840 Lze se registrovat
Mastodon (mastodon.acm.org)
This server is generally intended to provide a trustworthy space for computing professionals from around the world to connect and engage with each other in a meaningful way.
6 833 Lze se registrovat
mograph.social (mograph.social)
mograph.social is a space for the Motion Design community. VFX artists, 3D artists, animators, designers and coders with an interest in moving images are all welcome. NO CRYPTOART / NFTs ALLOWED.
6 1230 Registrace podléhá schválení
tv.pirati.cz 6 ? nepodařilo se získat data
BBC Mastodon (social.bbc)
This is an experimental Mastodon instance run by BBC Research and Development.
6 9 Registrace na pozvání / nelze
Nerdica.Net (nerdica.net)
All (friendly) creatures welcome! Freie/kostenlose Registrierung, der Server steht in Deutschland. Als registrierte/r Nutzer/in kannst Du auch mit deinem Account XMPP (Jabber) als Messenger unter derselben Adresse und deinem Passwort mitnutzen. Nutze die Vorteile von freien und offenen Netzwerken auf Nerdica.Net! :-) Wenn Du magst, kannst Du diesen Service mit einer kleinen Spende ueber Liberapay unterstuetzen: https://liberapay.com/Nerdica/ ------------- Free registration. Server located in Germany. As a registered user on Nerdica.Net you are also able to use XMPP (Jabber) under the same address and with your password. Get the best of free and open networks at Nerdica.Net! :-) (Please use only German or English for your content. It makes moderation for me far more easy.) If you like you can support us with a small donation via Liberapay: https://liberapay.com/Nerdica/
6 365 Lze se registrovat
Legal.Social (legal.social)
Legal.Social is the Mastodon instance for legal debate.
6 345 Registrace na pozvání / nelze
Cloud Island (cloudisland.nz)
A paid membership, strongly and pro-actively moderated Mastodon instance hosted entirely in Aotearoa New Zealand.
6 179 Registrace na pozvání / nelze
Dresden.Network (dresden.network)
Dresden.Network ist eine Mastodon Instanz für alle aus Dresden und Umgebung,dennoch offen für alle.
6 3652 Registrace podléhá schválení
0sint.social 6 ? nepodařilo se získat data
Mastopon 🦄 (pon.ee)
A general-purpose server for chill peeps who find talking horses kinda neat. No language restrictions, but we mostly use 🇬🇧, occasionally 🇨🇿/🇸🇰. Registrations open to friends of current members.
6 11 Registrace podléhá schválení
social.bund.de (social.bund.de)
Dies ist der Mastodon-Server des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI).
6 136 Registrace na pozvání / nelze
social.privacytools.io 6 ? nepodařilo se získat data
DOS Game Club Mastodon (dosgame.club)
dosgame.club is the fediverse home of <a href="https://dosgameclub.com">DOS Game Club</a>. People here are all in one way or another involved with retro computing or retro gaming.
6 56 Registrace na pozvání / nelze
swiss.social (swiss.social)
Grüezi! A server for nice people from Switzerland. Diese Mastodon-Instanz wird betrieben vom Verein „swiss.social“ mit Sitz in Bern.
6 2003 Lze se registrovat
(misskey.io)
6 Registrace na pozvání / nelze
Mastodon.top (mastodon.top)
Mastodon.top est une instance francophone stable, régulièrement mise à jour et accessible à tous hébergée par VirtuBox
6 50991 Registrace podléhá schválení
Mastodon ☕ (mastodon.coffee)
A coffee-purpose, English speaking Mastodon server that runs on coffee.
6 1397 Registrace na pozvání / nelze
Wet-Dry World (wetdry.world)
We are a community based around gaming, tech, entertainment, and more! Come join the Scuttlebug jamboree!
6 1860 Lze se registrovat
Pol.social (pol.social)
Serwer głównie dla użytkowników polskojęzycznych.
6 6646 Lze se registrovat
firefish.lgbt 6 ? nepodařilo se získat data
Veganism Social (veganism.social)
Veganism Social is a welcoming space on the internet for vegans to connect and engage with the broader decentralized social media community.
6 2544 Lze se registrovat
distrotoot.com 6 ? nepodařilo se získat data
Musicians Today (musicians.today)
Fediverse community for musicians of all levels, instruments, regions, languages, and genres.
6 448 Registrace podléhá schválení
ACP (anticapitalist.party)
5 1960 Registrace na pozvání / nelze
Aquilepouet (toot.aquilenet.fr)
Cette instance est hébergée par Aquilenet, FAI associatif, local et militant en Aquitaine. Elle est administrée et modérée par des bénévoles sous leurs propres responsabilités et non celle de l'asso.
5 5184 Registrace podléhá schválení
Mastodon GayFR.Social (gayfr.social)
Le serveur de la communauté gay francophone : partage de nos expériences, plaisirs, désirs et tous sujets de conversation. Liberté de nos échanges : érotisme mâle, nudité, sexe, BDSM et bienveillance.
5 75 Registrace podléhá schválení
lor.sh (lor.sh)
lor.sh is yet another mastodon instance.
5 4408 Registrace podléhá schválení
cryptodon.lol (cryptodon.lol)
A mastodon server for the crypto community, with easy to follow rules and community-focused moderation and maintenance. Donate - 0x6Bc8A978bac589737d1fF903eeA8Eb53E03dAFD4
5 2931 Lze se registrovat
Bird's Town (birds.town)
A server primarily meant for people who like birds, birding and nature in general, but obviously everyone is equally welcome here! 🪶 Have fun cawing about 🪶
5 557 Registrace na pozvání / nelze
Mastodon | Dev-Wiki Social (social.dev-wiki.de)
Wir für das freie Internet! <br> Instance for everyone.<br> Keine Bots!! <br><br> #BeFree
5 10076 Lze se registrovat
LGBTQIA.Space (lgbtqia.space)
This is a cute server for all LGBTQIA ppl out there that want a caring and safe environment. If you are part of the LGBTQIA community you are very cordially invited to join this server.
5 1113 Registrace podléhá schválení
Systemli (systemli.social)
This instance is home for progressive political movements that fight for a better and more (climate-)just future. It's run by systemli.
5 106 Registrace na pozvání / nelze
federate.social (federate.social)
Cultivating a new billionaire-proof network of networks, the FEDERATE.SOCIAL community seeks to remake new social media alternatives and return to the internet's default settings.
5 546 Registrace podléhá schválení
helladoge.com 5 ? nepodařilo se získat data
Progressive Cafe (progressivecafe.social)
A private instance for progressives.
5 29 Registrace na pozvání / nelze
Mastodon server hosted in Copenhagen, Denmark. (expressional.social)
Mastodon server hosted in Copenhagen, Denmark, by a dane. All languages are welcome, Federated with other Danish servers. Focus on safety, transparency and security.
5 2975 Lze se registrovat
Yastodon (cutie.city)
This server is home to a small group of cuties whose former server spontaneously combusted. Registrations are currently very limited, as we're still getting situated in our new space. 💖
5 70 Registrace podléhá schválení
Prague FYI (prague.fyi)
A decentralised, commercial-free hub for Prague aficionados 🇨🇿
5 18 Lze se registrovat
masthead.social 5 ? nepodařilo se získat data
Bolha.us (bolha.us)
We're a Brazilian IT Community. We love IT/DevOps/Cloud, but we also love to talk about life, the universe, and more. | Nós somos uma comunidade de TI Brasileira, gostamos de Dev/DevOps/Cloud e mais!
5 1690 Registrace podléhá schválení
Furry.Engineer - Duct tape, hotfixes, and poor soldering! (furry.engineer)
This instance aimed at techies and engineers of all types within the furry fandom, but anyone is welcome. We're friendly towards members of the LGBTQ+ community and aiming to offer a safe space for our users.
5 1150 Registrace podléhá schválení
Queer as Folk (qaf.men)
QAF (Queer as Folk) sincerely invites the LGBTQIA+ community to join us, where we offer a safe and friendly home.
5 398 Lze se registrovat
Bitwig Community (social.bitwig.community)
Bitwig Studio is a modern music production and performance application for Windows, macOS and Linux. This is where users and music enthusiasts gather and exchange ideas.
5 156 Registrace podléhá schválení
tooxy.cz 5 ? nepodařilo se získat data
Mastodon (kinkyelephant.com)
A kinky community for fetish models, photographers, producers and fans.
5 4596 Registrace podléhá schválení
stop.voring.me 5 ? nepodařilo se získat data
MastodonTech.de (mastodontech.de)
Offen für alle (über 16) und bereitgestellt von Markus'Blog
5 16525 Registrace podléhá schválení
wien.rocks (wien.rocks)
Fediverse/Mastodon Instanz für und aus Wien. Spenden kannst du hier: https://paulatothepeople.eu/donations
5 4261 Lze se registrovat
AllThingsTech (allthingstech.social)
AllThingsTech.social is a Mastodon instance geared for those that love all things tech/technology.
5 233 Lze se registrovat
neckbeard.xyz 5 ? nepodařilo se získat data
Tooting.ch [Swiss instance] (tooting.ch)
Instance Mastodon suisse pour les personnes de suisses et hébergée par l'association FairSocialNet | Swiss Mastodon instance for people of Switzerland hosted by the FairSocialNet association.
5 2776 Registrace podléhá schválení
Mastodon Japan Server (mastodon-japan.net)
こちらはMastodon Japan Server、日本居住および日本語話者向けの汎用サーバーです。 ただし日本国外居住者及び非日本語話者を除外するものではありません。ルール(利用規約)をご確認の上で平和に遊ぼう。
5 14588 Lze se registrovat
digipres.club (digipres.club)
5 638 Registrace podléhá schválení
Mastouille (mastouille.fr)
Mastouille est une instance Mastodon durable, ouverte, et hébergée en France.
5 21276 Lze se registrovat
mastodon.network 5 ? nepodařilo se získat data
tapbots.social (tapbots.social)
This is a private Mastodon instance for all things in the Tapbots app universe and its employees.
5 9 Registrace na pozvání / nelze
Mastodon Chapril (pouet.chapril.org)
Chapril https://www.chapril.org, membre du collectif CHATONS https://www.chatons.org, est un projet de l'April https://www.april.org
5 3990 Registrace na pozvání / nelze
disabled.social (disabled.social)
A place for people who are chronically ill, mentally ill, disabled, and friends/families/allies to come together, meet, share knowledge and random banter, and just about anything else.
5 2711 Registrace podléhá schválení
Mastodon für Osnabrück (osna.social)
Das soziale Netzwerk für Osnabrück und Umgebung: Umgesetzt mit freier Software, betrieben vom Chaostreff Osnabrück und frei von Massenüberwachung. Lokal und trotzdem mit der ganzen Welt verknüpft.
5 510 Lze se registrovat
mostr.pub 5 ? nepodařilo se získat data
genomic.social (genomic.social)
A Mastodon server for the Genomic Science Community.
5 3601 Lze se registrovat
Gamepad.Club (gamepad.club)
Gamepad.Club has a video games focus, but we're open to all forms of gaming from tabletop RPGs to trading card games. Hosted in the UK and EU but everyone is welcome!
5 157 Registrace podléhá schválení
Chaosfem (chaosfem.tw)
Another transfem server. Rules: 1. No buttheads
5 237 Lze se registrovat

(Cache: 13. 6. 2024 12:15:35)